Nhóm tạo chất gel

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dạng sản phẩm Loại sản phẩm Ghi chú

Konjac Jelly

KJ Bột Nước trái cây, kem, bánh, rau câu