Nhóm chất cải thiện mùi vị

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dạng sản phẩm Loại sản phẩm Ghi chú

Chất điều vị I+G

I+G Bột Bánh snack, hạt niêm, nước mắm, nước tương, xúc xích

Men trích ly

Bột Bánh snack, hạt niêm, nước mắm, nước tương, xúc xích.

Glycine

GLYCINE Bột Bánh snack, hạt niêm, nước mắm, nước tương, xúc xích