Phụ gia thực phẩm

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dạng sản phẩm Loại sản phẩm Ghi chú

Konjac Jelly

KJ Bột Nước trái cây, kem, bánh, rau câu

Sodium Dehydro Acetate

Bột Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, khô bò, khô mực, nước trái cây.

Glycine

GLYCINE Bột Bánh snack, hạt niêm, nước mắm, nước tương, xúc xích

Staffood CT-3K

CT-3K Bột Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, kem, sữa trái cây, sữa đậu nành.

Staffood CT

CT Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa

Staffood CT-M2

CT-M2 Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa

Staffood CT-36

CT-36 Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa

Staffood CT-2C

CT-2C Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Guar Gum

GG Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Xanthan Gum

XG Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie, nước tương

C.M.C

CMC Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Sodium Erythorbate

SE Bột Nước mắm, xúc xích, nước trái cây, khô mực, tương ớt, tương cà

Acid Ascorbic

Vit.C Bột Nước mắm, nước trái cây, khô mực, tương ớt, tương cà

Staffood CT-M08

CT-M08 Bột Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, khô bò, khô mực, nước trái cây.

Kali Sorbat

Bột Bánh, nước trái cây.

Kali Lactate & Natri Acetate

Lỏng Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, khô bò, khô mực, nước trái cây.

Acid Sorbic

Bột Bánh, nước trái cây.

Men trích ly

Bột Bánh snack, hạt niêm, nước mắm, nước tương, xúc xích.

Chất điều vị I+G

I+G Bột Bánh snack, hạt niêm, nước mắm, nước tương, xúc xích

Chất nhũ hóa GMS

GMS Bột kem ăn, bánh kẹo, sữa đậu nành, xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa.

Gelatin

Gelatin Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Carageenan

Carageenan Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Chất Xơ

Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Natri Benzoate

Bột Bánh, nước trái cây.